• ROBO 500

  photos/1.jpg

  Motor za klizne kapije do 500 kilograma težine, sa snagom motora 650 W i potiskom od 15 Nm. Brzina otvaranja i zatvaranja kapije 0,18 m/s. Motor u sebi sadrži integrisanu centralu sa napajanjem od 230 V i integrisanim resiverom 433,92 MHz. Mogućnost programiranja usporavanja pri zatvaranju . Podešavanje osetljivosti motora: Prilikom nailaska na prepreku motor menja smer kretanja.

 • RI.6E

  photos/2.jpg

  Motor za klizne kapije do 600 kilograma težine. Snaga motora 280 W sa potiskom 36 Nm i brzinom otvaranja 8,5 m/min. Motor poseduje integrisanu centralu sa napajanjem od 230 V. Postoji mogućnost i dodavanja dvokanalnog RR.2WIV risivera (drugi kanal može da se iskoristi za komanovanje nekim drugim uređajem ili delimično otvaranje kapije). Automatsko zatvaranje kapije u rasponu od 1 do 200 sekundi.

 • ROBUS 600

  photos/3.jpg

  Motor za klizne kapije do 600 kilograma težine, predviđen za kućne varijante ili lake industrijske kapije. Radni ciklus motora je 40 ciklusa/sat. Snaga motora je 500 W. Kompatibilan sa sistemom solarnog napajanja Solemyo. Motor poseduje ugrađeni temperaturni senzor radi prilagođavanja svim vremenskim uslovima i klimatskim podnebljima.

 • MS4

  photos/4.jpg

  Motor za klizne kapije do 400 kilograma težine. Osim napajanja od 230 Vac postoji verzija sa napajanjem motora od 24 Vdc. Model sa napajanjem od 24 volti je predviđen za intezivan rad. Otavaranje/zatvaranje kapije se odvija od 11 do 17 m/min.

 • ROAD 400

  photos/5.jpg

  Motor za klizne kapije do 400 kilograma težine. Inteligentan motor zahvaljujući sistemu za otkrivanje prepreka Snaga motora 210 W. Brzina otvaranja/zatvaranja kapije je 0,16 m/s. Integrisana centrala sa risiverom omogućava automatsko zatvaranje u rasponu od 1 do 200 sekundi. Podešavanje osetljivosti motora: Prilikom nailaska na prepreku motor menja smer kretanja.

 • BULL.10M

  photos/6.jpg

  Motor za klizne kapije do 1000 kilograma težine. Brzina otvaranja/zatvaranja: 10,5 m/min. U motoru je integrisana centrala sa napajanjem od 230 V i integrisanim dvokanalnim risiverom (drugi kanal može da se iskoristi za komanovanje nekim drugim uređajem ili delimično otvaranje kapije). Automatsko zatvaranje kapije u rasponu od 1 do 240 sekundi.

 • RUN 1800

  photos/7.jpg

  Motor za klizne kapije do 1800 kilograma težine, sa Blue Bus sistemom omogućava brzo i jednostavno instaliranje putem samo dve žice. Sigurnost: podešavanje brzine rada na početku manevra i usporenju na kraju manevra. Ove operacije su veoma precizne i pouzdane. Motor poseduje ugrađen temperaturni senzor što mu omogućava adaptiranje na različite klimatske uslove. Radni ciklus: 60 ciklusa/sat. Snaga motora: 400 W.

 • SLIDING 2100

  photos/8.jpg

  Motor za klizne kapije do 2100 kilograma težine, sa snagom motora od 750 W. Brzina otvaranja i zatvaranja kapije je 10 m/min. Motor u poseduje integrisanu centralu čije je napajanje 230 V, sa mogućnošću programiranja automatskog zatvaranja u rasponu od 1 do 240 sekundi. Takođe je moguće programirati i delimično otvaranje krila od 20 do 250 centimetara. Težina motora je 16 kilograma.

 • TUB 3500

  photos/9.jpg

  Motor za klizne kapije do 3500 kilograma težine. Motor predviđen za intezivnu upotrebu sa radnim ciklusom od 200 ciklusa/sat. Snaga motora od 550 W dovoljna je za masivne i teške industrijske kapije ili kapije od kovanog gvožđa. Potisak motora u gornjoj granici kreće se do 400 Nm. Motor je maksimalno otporan na vremenske uslove tako da ce raditi normalno i u uslovima od -20 do +50 stepeni Celzijusa.

 

Dobrodošli,

Motori za klizne kapije nalaze primenu na svim vrstama kapija: kućne, teretne, industrijske, ...

Automatika za kapije omogućava funkcionisanje i kontrolu kapije bez izlaska iz vozila, kuće, portirnice i na taj način olakšava svakodnevnicu. Mogućnost i upravljanje kapijom moguće je vršiti putem daljinske komande (daljincem ili prekidačem). Takođe elektronika obezbeđuje sigurno otvaranje i zatvaranje kapije jer poseduje ugrađene krajnje prekidače koji isključuju dovod električne energije u određenom iskodiranom položaju.

 

Motori za klizne kapije poseduju i sigurnosni sistem protiv udara, u slučaju kontakta automatika menja smer kretanja kapije i na taj način se izbegava veće oštećenje. Pored standardnih ugrađenih sigurnosnih sistema postoji opcija ugradnje i fotoćelija koje pri prekidu infra crvenog zraka zaustavljaju kretanje kapije.


Motori su predviđeni za adaptaciju na svaku vrstu kapije i svaku vrstu uslova montaže. Predviđeni su za otvaranje/zatvaranje kapija čak do 3000 kg težine. Za automatizaciju krilnih kapija koristimo materijale i motore renomiranih svetskih proizvođača NICE, BENINCA i DOORHAN u zavisnosti od konstrukcije kapija, vrste montaže i učestalosti otvaranja.


 

O nama

Bavimo se prodajom i ugradnjom motora za sve vrste kapija. Godine iskustva i kvalitet proizvoda učinili su nas liderom u regionu u automatizaciji kapija.
pročitajte više...


Pratite nas na:

Pratite nas na matičnom web sajtu naše kompanije i bliže se upoznajte sa našim proizvodnim programom.